Vandaag de dag kennen we Willem Elsschot als een gewaardeerd schrijver van tal van romans en novellen en een klein poëtisch oeuvre. Hoewel beperkt in omvang, is er toch een aantal van zijn gedichten dat een ruimere bekendheid geniet. Zo is er onder meer het fl amingante ‘Aan Borms’ en ‘Het Huwelijk’, waarvan met name twee regels vaak geciteerd worden: ‘want tusschen droom en daad / staan wetten in den weg en praktische bezwaren.’

Dit artikel is enkel voor abonnees

Meld je aan als abonnee of abonneer je om verder te lezen op poeziekrant.be.