Naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Poëziekrant is een uitgave van:

Poëziecentrum vzw
Vrijdagmarkt 36 B-9000 Gent
Tel: 0032 9 225 22 25
E-mail: abonnementen@poeziecentrum.be
BTW-nummer BE 0420 692 760
RPR Gent 0420 692 760

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze website. Bij het plaatsen van een bestelling moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden.

Aanbod

Poëziecentrum vzw kiest als uitgever voor het hybride model van papier en online. Via deze website kan je een digitaal abonnement, een fysiek abonnement of een combi abonnement nemen. Een abonnement loopt voor 1 jaar.

De tarieven voor onze verschillende formules en de bijkomende voordelen vind je hier: https://www.poeziekrant.be/abonneren. Poëziecentrum vzw behoudt zich het recht voor om de prijzen en het aanbod op elk ogenblik te wijzigen.

Via deze website kan je geen losse nummers van Poëziekrant kopen. We verwijzen u daarvoor graag door naar onze webshop https://shop.poeziecentrum.be (vanaf 17/01/2022).

Abonnementen

Om een abonnement te nemen voor Poëziekrant via deze website, maakt u eerst een account aan op deze website.

Na de aanmaak van het account wordt u doorgestuurd naar het betaalplatform Mollie (https://www.mollie.com/be). Poëziecentrum vzw kan evenwel niet garanderen dat deze systemen feilloos, zonder storingen, onderbrekingen of fouten werken. Poëziecentrum vzw is dan ook niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade geleden door het gebruik van het online betaalsysteem.

Uw gegevens kunnen door de uitbaters van de online betaalsystemen bijgehouden worden. We werken met hen samen omdat ze uw privacy en de Belgische en Europese privacyregels respecteren.

Bij een online transactie kunt u overigens uw herroepingsrecht niet uitoefenen als het gaat om een dienst die begint vóór het einde van de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen en om producten met een persoonlijk karakter die snel kunnen verouderen (zie de Wet op de marktpraktijken art. 47 § 4 1° en 2°).

Alle prijzen zijn inclusief btw en inclusief eventuele verzendingskosten van het magazine.

Digitale abonnementen gaan onmiddellijk in na betaling van het verschuldigde bedrag. Fysieke abonnementen gaan standaard in vanaf het nummer volgend op de betaling van het abonnement.

Fysieke abonnementen worden verstuurd naar het adres dat u in uw account als leveringsadres opgeeft. Via uw account kan u een adresverandering doorgeven.

Een aantal weken voor uw abonnement vervalt, krijgt u een automatische mail waarin uw verlenging wordt aangekondigd. Indien u dat niet wenst, kan u middels een eenvoudige klik in deze mail uw abonnement opzeggen.

U kan ten allen tijde uw abonnement stop zetten via uw account. De beëindiging van het abonnement gaat in na de duurtijd van het abonnement of op de vervaldag van de gefactureerde periode. Er kan geen abonnementsgeld teruggevorderd worden tijdens een lopende abonnementsperiode. Op eenvoudig verzoek aan abonnementen@poeziecentrum.be kan de verzending wel stopgezet worden.

Aansprakelijkheid

Poëziecentrum vzw besteedt veel aandacht aan de betrouwbaarheid en de volledigheid van alle informatie op de website. Poëziecentrum vzw kan echter nooit de juistheid van de berichtgeving garanderen. De verantwoordelijkheid voor de artikels, foto’s, illustraties en andere mediavormen berust bij de auteur van het artikel of bij de maker van de foto, de illustratie of de andere mediavorm.

De raadpleging en het gebruik van de website gebeuren op eigen risico. Poëziecentrum vzw is dus niet verantwoordelijk voor de mogelijke schade die het gevolg is van een bezoek aan de website of van het gebruik van de informatie gepubliceerd op de website. Poëziecentrum vzw is ook niet verantwoordelijk voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in het netwerk, voor de tijdelijke onbereikbaarheid van de website en voor de telecommunicatiekosten die met een bezoek aan de website gepaard zouden gaan.

Een tijdelijke onbeschikbaarheid van het gratis of betalende gedeelte van de website geeft geen aanleiding tot schadevergoeding of financiële compensatie.

Geen commercieel gebruik

Commercieel gebruik van de website is verboden. U mag de inhoud op https://www.poeziekrant.beniet gebruiken voor commercieel gewin. U mag de intellectuele eigendomsrechten van Poëziecentrum vzw en de auteurs niet schenden. U mag ook de normale werking van de website niet hinderen.

Hyperlinks

Poëziecentrum vzw is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud van de andere websites die met deze website gelinkt zijn. Poëziecentrum vzw kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor fouten in webadressen of domeinnamen op deze website.

We moedigen het leggen van hyperlinks naar onze website evenwel ten zeerste aan.

Copyright website

De uitgever van Poëziekrant is Poëziecentrum vzw, Vrijdagmarkt 36, 9000 Gent (België). De auteursrechten voor materiaal op deze website zijn eigendom van Poëziecentrum vzw.

U mag dit materiaal lezen, printen en afdrukken voor persoonlijk gebruik. U mag deze informatie evenwel niet wijzigen, herpubliceren of verkopen zonder toestemming van Poëziecentrum vzw en zonder bronvermelding. U mag de inhoud van Poëziekrant ook niet automatisch opnemen in een database, tenzij voor het 'cachen' van de informatie door de browser.

Wenst u artikels toch over te nemen? Neem contact op met Poëziecentrum vzw, Vrijdagmarkt 36, B-9000 Gent, carl.destrycker@poeziecentrum.be.

Korte aanhalingen uit de artikels zijn toegelaten, tenzij voor commerciële doeleinden. De bron (Poëziekrant, liefst met vermelding https://www.poeziekrant.be) moet steeds duidelijk vermeld worden. De aanhalingen mogen niet systematisch gebeuren.

Het ontwerp van de websites, logo’s en andere afbeeldingen, de redactiesoftware en diens meer zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Een gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling of bewerking ervan is zonder toestemming van Poëziecentrum vzw niet toegelaten.

Vragen of opmerkingen?

Wij staan ter beschikking om specifieke vragen te beantwoorden of indien u meer info wenst over bovenstaande voorwaarden.

Wij zijn dagelijks telefonisch te bereiken tijdens onze openingsuren (zie onderaan onze website).

U kunt ons mailen via abonnementen@poeziecentrum.be.

Wij behandelen uw vraag altijd zo snel mogelijk.