Naar de inhoud

Adverteren

Wil je graag adverteren in Poëziekrant, het grootste literaire tijdschrift van Nederland en Vlaanderen? Dat kan! Hier vind je meer informatie over het bereik, periodiciteit en meer. En natuurlijk onze advertentierichtlijnen.

Missie

Op een literair-journalistiek verantwoorde manier informeren en duiding geven over de boeiende poëziewereld in Vlaanderen en Nederland. Stimuleren van het lezen van poëzie en het actief deelnemen aan grote en kleine lezingen en manifestaties.

Periodiciteit

6x per jaar: januari-februari, maart-april, mei-juni, juli-augustus, september-oktober, november-december.

Oplage

2000 exemplaren

Distributie

Hoofdzakelijk via abonnees. Losse nummers via uitgeverij Epo die distribueert naar de geselecteerde boekhandels en perswinkels in Vlaanderen. Poëziecentrum zorgt voor verdeling via Folio aan boekhandels en tijdschriftenwinkels in Nederland en Vlaanderen.

Doelgroepen

Algemene literatuurliefhebbers en poëzieminnaars in het bijzonder. U vindt ze in alle lagen van de bevolking: scholieren, studenten, onderwijzers, leraren, professoren, bibliothecarissen, jeugdwerkers, journalisten, bedrijfsleiders, politici, kaderleden, bedienden, arbeiders, ambtenaren en zelfstandige beroepen.

Uitgave

Poëziekrant wordt uitgegeven door Poëziecentrum. Het is een stijlvol poëziemagazine, full quadri, gedrukt op milieuvriendelijk papier met het erkende FSC-label. Per nummer minimum 80 en maximaal 112 pagina’s. In elk nummer wordt de lezer geïnformeerd over de poëzieactualiteit in Vlaanderen en Nederland: interviews, reportages, essays, lange en korte recensies, nieuwe gedichten van gerenommeerde en minder bekende Vlaamse en Nederlandse dichters en belangrijke anderstalige dichters (vertaald door deskundige Vlaamse en Nederlandse vertalers). Er is bijzondere aandacht voor debutanten en poëzie voor (en soms door) kinderen en jongeren. De vernieuwde lay-out zorgt voor een rustige en aangename lectuur.