In antieke epiek en lyriek illustreren natuurbeelden vaak het lot van de mens. Bij Homeros weerspiegelt de gang van de seizoenen al de levensloop. De Griekse lyricus Mimnermos verzucht: ‘Wij zijn als bladeren die ontluiken in de lente / en zich ontplooien in de stralen van de zon.’

Dit artikel is enkel voor abonnees

Meld je aan als abonnee of abonneer je om verder te lezen op poeziekrant.be.