In zekere zin was Mustafa Kör voorbestemd om in België op een gegeven moment Dichter des Vaderlands te worden. Zowel zijn biografische voorgeschiedenis – afkomstig van het Turkse Ağabey nabij Konya, maar allang ingeburgerd in het Maasland – als zijn meervoudig talent om beproefde registers te doorbreken, wezen van meet af aan in die richting, en doen dat nog altijd. De pas gepubliceerde (drietalige) bundel Tot U, het lyrische nettoresultaat van zijn nationale dichterschap (2022–2024), offreert gelegenheidsgedichten van de verheven soort.

Dit artikel is enkel voor abonnees

Meld je aan als abonnee of abonneer je om verder te lezen op poeziekrant.be.